Veřejná vyhláška – Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování a GIS, oznamuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 6, § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTĚBOŘ.

Celý dokument vyhlášky je možné zobrazit ZDE.

Mladí hasiči SDH Čachotín

Vážení spoluobčané,

žijeme tady ve vsi pohromadě, ale možná se všichni pořádně ani neznáme. My jsme MLADÍ HASIČI SDH Čachotín a chceme se Vám všem představit a nechat nahlédnout do toho, co vše děláme.

V tuto chvíli je nás 18 aktivních členů (5 mladších, 9 starších a 4 dorostenci). Scházíme se s našimi vedoucími Janem Pekárkem a Davidem Bártou každý týden (před soutěžemi i vícekrát a i o víkendech) a pečlivě trénujeme a připravujeme se na soutěže. Úspěchy na sebe nenechávají dlouho čekat. Také se účastníme úklidu listí na parketě a kolem OÚ.
Letošní sezonu HRY PLAMEN jsme začali již na podzim během Požární všestranosti (orientační běh, střelba, zdravověda, topografie, uvazování uzlů a hasicí prostředky) v Mírovce a minulý týden pokračovali jarním kolem (štafety, požární dvojice a útoky) v Kojetíně.

Družstvo mladších ve složení Nikol Boháčková, Jakub Pekárek, Marek Doležálek, Ondřej Ledvinka a Matěj Vacík (ano, opravdu je nás jen 5 – v ostatních družstvech konkurence je 7 soutěžících) skončilo na krásném 2. místě a postoupilo do Okresního kola v Havlíčkově Brodě, které se uskuteční tuto sobotu 24. 5. 2014. Toto se povedlo již před dvěma lety, kdy skončili na 5. místě z celého okresu a měli celkově 2. nejrychlejší útok.
Také tu máme reprezentantky, které budou běhat za dorost také v Havlíčkově Brodě v neděli 25. 5. 2014 (Adéla Julišová, Tereza Julišová a Zuzana Boháčková).

Družstvo starších ve složení Barbora Štěpánová, Kristýna Kučerová, Adéla Musílková, Jan Novotný, Zuzana Boháčková, Natálie Doležálková, Michal Švorc, Michaela Pekárková a Anežka Štěpánová se již plně připravuje na 3. ročník Havlíčkobrodské ligy požárního útoku, která se letos skládá ze 6 soutěží, jejichž výsledky se sčítají a v polovině září budeme vědět, jak se všem dařilo. Této soutěže se účastní i mladší družstvo (v roce 2012 – v jiné sestavě – skončilo celkově na 2. místě).

Jsou mezi námi i děti z okolních vesnic (a my jsme tomu rádi, protože to jsou naši kamarádi), které potřebujeme, protože v té trošce nadšených, co nás tady je, se tento sport dělat nedá. Loni bylo dokonce starších tak málo, že bylo nuceno se spojit s družstvem Kojetína (vlastní družstvo se nepodařilo sestavit) a s nimi se jim zadařilo dostat se až na okres. Barbora Štěpánová a Michaela Pekárková dokonce pravidelně vypomáhají v rámci ligy i družstvu starších z Kojetína – ke vší spokojenosti.

Jako jedni z mála reprezentujeme naši obec, děláme jí jen dobré jméno a hrdě nosíme její nápis na dresu. Nesedíme u televize a počítače, ale učíme se spolupracovat, podporovat se navzájem, dodávat si odvahy a také spolu sdílet radosti.

Držte nám palce 🙂

mladí hasiči

Úspěšná kontrola hospodaření obce v roce 2013

Tak jako každý rok, i letos bylo hospodaření obce a vedení účetnictví podrobeno kontrole ze strany Krajské úřadu kraje Vysočina.

Tato kontrola proběhla v Čachotíně dne 13. 3. 2014 a za obec Čachotín jí byl přítomen starosta p. Rychlý a hospodářka p. Novotná. Stejně jako v minulých letech kontrola nezjistila žádné pochybení a nedostatky.

V následujících dokumentech máte možnost vidět zápis z provedené kontroly, který obsahuje i závěrečný účet obce za rok 2013 a poměrové ukazatele ekonomické „kondice“ obce.

Obnovená fotogalerie klubu Všeználků

Díky všímavosti Ivety Julišové se zjistilo, že při převodu webových stránek do nového systému a vzhledu se nepodařilo korektně převést webovou fotogalerii dětské klubu Všeználků 🙁

Naneštěstí se ztratila fotogalerie, ale ne fotografie, a proto se podařilo vše obnovit. Fotogalerie je tedy zpět a pokud chcete zavzpomínat na akce Všeználků, navštivte jejich fotogalerii.

V nejbližší době budou doplněny i aktuální fotografie.