Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 29.4.2016 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

 

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi) za rok 2015.

 

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecní knihovny ve dnech:

                            26.4.2016 od 19:00 – 20:00

                            a 12.5.2016 od 17:00 – 19:00

 

Nově je také možno poplatky zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2016

 

Výše poplatků je zveřejněna na Úřední desce na prodejně.

Nabídka k prodeji majetku

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Jedná se o majetek po zemřelém Martinu Konečném, posledně bytem Čachotín 7:

– nemovité věci na LV 252 v katastrálním území Čachotín, včetně starého nábytku

– automobily Renault Laguna (r. 1995)  a Felicie LXI (r. 1998)

Nabídky budou přijímány do 13:00 hod. dne 28.4.2016 v kanceláři JUDr. Petry Bílkové

Podrobnosti o prodeji naleznete zde

Informace o zhoršení kvality pitné vody

Obec Čachotín informuje o zhoršení kvality pitné vody v obecním vodovodu.

Jedná se o jednu ze sledovaných hodnot, a to obsah dusičnanů, ostatní ukazatele jsou v normě.

Protokol s naměřeným vyšším obsahem dusičnanů naleznete zde

Hygienická stanice bude nyní provádět častější odběry vzorků, o jejichž výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Voda je nadále pitná, pouze je nevhodná pro kojence.

Provozovatel prodejny

Obec Čachotín stále hledá provozovatele místní prodejny se smíšeným zbožím.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Čachotín, kde jsou k dispozici i bližší informace.

Podpora obce provozovateli bude zajištěna.

Konkrétní podmínky budou předmětem jednání.

Kontaktní osoba: starosta Jiří Rychlý – 604 561 528