Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2012

V souvislosti s provedeným konečným přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi Ministerstva financí ČR  ze dne 12. 3. 2013, zveřejňuje starosta obce níže uvedené dokumenty:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čachotínke stažení zde

Výkaz plnění rozpočtu obce za rok 2012ke stažení zde

Výsledkem kontroly hospodaření byl závěr, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (cit.) a „při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti“ (cit.).

Proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2011

Tak jako každý rok, i letos v březnu navštívily Obecní úřad v Čachotíně pracovnice z Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina za účelem kontroly hospodaření obce v roce 2011.

Tak jako v předchozích letech proběhla kontrola zcela bez komplikací a s výsledkem „vše v pořádku“.

Chcete-li nahlédnout do zprávy o této kontrole, využijte odkazu níže. Velmi zajímá je zejména tabulka na straně č. 3, která ukazuje na finanční „zdravotní“ stav obce.

Zprávu z kontroly hospodaření zobrazte ZDE.