Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 29.4.2016 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

 

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi) za rok 2015.

 

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecní knihovny ve dnech:

                            26.4.2016 od 19:00 – 20:00

                            a 12.5.2016 od 17:00 – 19:00

 

Nově je také možno poplatky zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2016

 

Výše poplatků je zveřejněna na Úřední desce na prodejně.

Informace o zhoršení kvality pitné vody

Obec Čachotín informuje o zhoršení kvality pitné vody v obecním vodovodu.

Jedná se o jednu ze sledovaných hodnot, a to obsah dusičnanů, ostatní ukazatele jsou v normě.

Protokol s naměřeným vyšším obsahem dusičnanů naleznete zde

Hygienická stanice bude nyní provádět častější odběry vzorků, o jejichž výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Voda je nadále pitná, pouze je nevhodná pro kojence.