Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 27.4.2018 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi).

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:

                            4.5.2018 od 19:00 – 20:00

                            a 8.5.2018 od 19:00 – 20:00

Poplatky lze také zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2018.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Čachotín, které se bude konat:

Dne Od Do
04.05.2018 7:30 17:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazuhttp://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 23.5.2018 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:40 do 16:55

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ, 

všem občanům Obce Čachotín, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Čachotín.

Dne 1. 11. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Čachotín o pořízení územního plánu Čachotín. Bylo zažádáno o dotaci na zpracování územního plánu Čachotín z programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. V případě, že obec Čachotín dotaci obdrží, začne se územní plán Čachotín zpracovávat.

V případě, že máte určité záměry s nemovitostí ve správním území obce Čachotín (záměr výstavby budovy, oplocení ve volné krajině, zalesnění, vybudování rybníka apod.), je třeba sdělit tuto skutečnost p. starostovi obce Čachotín, případně toto sdělení předat oddělení územního plánování, GIS a památkové péče Městského úřadu v Chotěboři.

Vaše požadavky, prosím, předejte nejpozději do 30. 4. 2018.

Podrobnosti naleznete zde