Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic

Obec Čachotín v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, č.j. SPU 160541/2017 ze dne 3. 4. 2017

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Čachotín byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.   V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 24. 4. 2017 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků

Podrobnosti naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.