Změna č. 5 územního plánu Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče jako pořizovatel změny č. 5 územního plánu Chotěboř, v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) v platném znění, oznamuje

projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř.
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř
v termínu od 10.03. 2017 do 10.04. 2017 (včetně)

Podrobnosti naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.