Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 832328/17/2900-11460-304013, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.