Úprava provozu

Městský úřad Chotěboř zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř stanoví místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“ dle grafické přílohy.

Celé znění návrhu naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.