Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, s t a n o v u j e místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13 m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.