Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Čachotín do kategorie místních komunikací

Pozemní komunikace uvedené v pasportu místních komunikací obce Čachotín, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín, se zařazují do kategorie místních komunikací pod evidenčními čísly:

1c – 6c do kategorie místních komunikací III. třídy

1d – 2d do kategorie místních komunikací IV. třídy

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke Krajskémuu úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím Obecního úřadu Čachotín

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.