Pozemkové úpravy Horní Krupá

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkové úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod ze dne 18.2.2020 byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.3.2020.

V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod rozhodl podle ust. § 11 odst. 8 zákona o

  1. výměně nebo přechodu vlastnických práv
  2. rušení věcných břemen
  3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona

Celé rozhodnutí nalezente zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.