Kostel Sv. Vavřince

Aktualizace: webmaster dne 17. 11. 2010 • 

Aktuality  Bohoslužby  Farnost  Historie kostela 


Aktuality

Návštěva převora Břevnovského kláštera P. Prokopa Siostrzoneka, 26.3.2011

V sobotu dne 26.3.2011 v 9:00 hodin jsme v Čachotíně v sále Obecního úřadu přivítali převora Břevnovského kláštera P. Prokopa Siostrzoneka.

Článek o této návštěvě naleznete ZDE
Fotografie z návštěvy převora - fotoalbum otevřete zde

Přehled oprav, provedených na kostele v roce 2010

 • prosinec
  • položen nový koberec v celém presbytáři i na stupínku před hlavním oltářem;
  • nové dřevěné svícny na svíčky
  • nový kříž před obětním stolem
 • listopad - pořízeny nové mikrofony včetně reproduktorů
 • říjen - zhotovena nová dřevěná podlaha v celém presbytáři včetně stupínku pod hlavním oltářem
 • říjen - upravena výška tří lustrů a věčného světla. Lustry byly zavěšeny o 120 cm výše než bylo dříve a také byly před zavěšením vyčištěny
 • srpen - dokončen nátěr plechové střechy
 • duben - zhotoveny nové obleky pro ministranty ve všech liturgických barvách

Výlet do Prahy 11. 9. 2010

Dne 11.9.2010 jsme byli na farním výletě v Praze, kde jsme navštívili Břevnovský klášter, Arcibiskupství pražské a katedrálu svatého Víta. Jednalo se o společný výlet s farností Česká Bělá, Dolní Krupá a Čachotín.

Článek o tomto výletu naleznete ZDE
Fotografie výletu - fotoalbum otevřete zde

Svaté přijímání v Čachotíně 30. 5. 2010

Dne 30.5.2010 proběhlo v kostele sv. Vavřince v Čachotíně v 11.00 hodin první svaté přijímaní.
Sváteční mši sloužil farář Rudolf Zahálka. K prvnímu svatému přijímání děti připravila paní katechetka Alena Sienská. Také květinovou výzdobu kostela zajistila paní katechetka. Po skončení slavnostní mše svaté byli pozváni nejen rodiče dětí, které byly u prvního svatého přijímání, ale i všichni ostatní na občerstvení a strávení společných chvil do místního obecního sálu. V sále bylo připraveno občerstvení, které připravili všichni farníci. K velkému množství cukroví, jednohubek a chlebíčků byl servírován čaj. Sváteční odpoledne se neslo v duchu dobrého jídla, příjemné sváteční nálady a setkání a sbížení celé farnosti. Všem, kdo se podílel na přípravě kostela nebo pohoštění patří velký dík.

První svaté přijímání obdržely tyto děti (zleva):
Vít Eisenvort z Dolní Krupé (farnost Dolní Krupá), Klára Holasová z Pouchu (farnost Česká Bělá), Magdaléna Piskačová z Rozsochatce (farnost Čachotín), František Urban z Rozsochatce (farnost Čachotín).


Fotografie ze slavnostního odpoledne po svatém přijímání- fotoalbum otevřete zde

Pořad bohoslužeb

Ověření zveřejněných informací na telefonu farnosti, nebo duchovního správce.

Neděle 11:00 hod.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 17:00 hod. (od začátku velikonoc do začátku adventu)
Pátek
Sobota
Poznámka aktualizováno 17. 11. 2010


Doprava na bohoslužby

Jako dopravu na nedělní bohoslužby začínající v 11 hodin je možné využít autobusový spoj č. 600950 7 z Havlíčkova Brodu.

Trasa autobusu z Havlíčkova Brodu
Havlíčkův Brod, dopravní terminál (nást. 8) 10:20 hod.
Knyk 10:37 hod.
Zbožice, odb. 10:41 hod.
Horní Krupá 10:43 hod.
Dolní Krupá, u rybníka 10:47 hod.
Rozsochatec 10:53 hod.
Čachotín 11:00 hod.


Při dopravě z nedělních bohoslužeb je také možné využít autobusový spoj, a to č. 600950 16 z Chotěboře. Odjezd autobusu z Čachotína je ve 12:14 hod. a při cestě do Havlíčkova Brodu (příjezd na dopravní terminál ve 12:55 hod.) projíždí zastávkami Rozsochatec, Dolní Krupá u rybníka, Horní Krupá, Zbožice odb., Knyk, Havlířkův Brod - Nový hřbitov, Pražská MHD, Bezručova, Dopravní terminál.
Římskokatolická farnost Čachotín

 • Duchovní správa (kněz): Rudolf Zahálka
  Kontakt: 732 424 737
 • Adresa farnosti: Česká Bělá 74, 58261 Česká Bělá
 • Vikariát: Havlíčkův Brod
 • IČ: 60127490
Historie kostela Svatého Vavřince

Kostel sv. Vavřince je nejvýznamnější památkou obce Čachotín. Ve svých základech byl kostel stavěn v gotickém stylu (připomínán v roce 1352), avšak za třicetileté války byl zcela zničen. Dnešní podoba je barokní s lidovými prvky, poslední úpravy kostela však proběhly teprve v 19. století. Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytariářem se sakristií na severní straně. Po stranách hlavního vchodu jsou niky s dřevěnými sochami světců, jeho vnitřní vybavení odpovídá době vzniku kostela.

Ke stavbě čachotínského kostela sv. Vavřince se vztahují dvě pověsti: jedna je z Jilemska a zapsal ji řídící učitel jilemské školy roku 1916, druhá je z Rozsochatce.

Ta první praví, že se kostel původně stavěl na blízkém vrchu Podhoří. Do rána však veškerý stavební materiál zmizel a objevil se v místech, kde stojí dnešní kostel sv. Vavřince. Proto se lidé domluvili, že kostel postaví blíže k Čachotínu a vybrali pro tuto stavbu Čachotínský kopec. I zde však kámen v noci zmizel. Mezi lidmi se povídalo, že kámen v noci přestěhovala velká bílá kobyla, která vše za tmy rychle odtáhla. A proto, aby se tato událost již neopakovala a kostel se dostavěl, zvolilo se ke stavbě právě místo, kam bílá kobyla materiál navozila. Obdobná pověst byla zapsána ve Sloupě pod Železnými horami o stavbě kostela v Libici.

Řídící učitel v Rozsochatci začátkem 20. století však zapsal jinou pověst o čachotínském kostele. Z Rozsochatce k místu kdysi zvanému "Gernstein" byl les zvaný "Hájka". Tam bývala studánka se zázračnou vodou, která uzdravovala oční nemoci. Podle vyprávění u studánky stávala kaple sv. Vavřince, která byla později přeložena do Čachotína. Na původním místě však ještě dlouho bývalo slyšet zvonění.

U kostela v Čachotíně byla později, v 19. století, vystavěna v severovýchodním rohu hřbitova zvonice, je zděná se stanovou střechou a s věžními hodinami, které doposud odbíjí přesný čas. Na nově postavené zvonici bylo postupně (v letech 1863-1892) umístěno několik zvonů.

V kostele sv. Vavřince se nachází hrobka svobodných pánů Bechyňů z Lažan, majitelů zámku a statku v Rozsochatci, z roku 1833. U kostela stojí kamenný kříž, věnovaný památce stejné rodiny. Na starém hřbitově, ohrazeném zdí, kde je dnes parková úprava, zůstalo několik starých pomníků. Je zde také pohřbena jedna ze zakladatelek sklářského rodu Kavalírů - "babička Anna Kavalírová", rozená Seidlová, které zemřela u své dcery v Huti sv. Josefa v roce 1847. Hřbitov je místem posledního odpočinku kapelníka a skladatele zábavné hudby Karla Veselého-Jilemského v roce 1945, operujícího v okolí obce, a jehož členové do Čachotína docházeli.