Klub Všeználků

Aktualizace: webmaster dne 7. 11. 2010 • 

Aktuality  O Kroužku  Z historie  Sponzoři  Články o pořádaných akcích  Fotogalerie 


Aktuality

Tak jako dosud, i v novém školním roce se Kroužek Všeználků schází každý pátek (i o prázdninách) od 17.00 hodin ve své klubovně v budově Obecního úřadu.

Přijít může kdokoliv a nezáleží vůbec na tom, jestli chodí pravidelně.

Chcete-li vědět jakékoliv další informace o Kroužku Všeználků, obraťte se na Ivetu Julišovou, nebo Martinu Pekárkovou.


O Kroužku Všeználků

Název Všeználek si děti vybraly z několika možných názvů, které samostatně navrhly. Do kroužku chodí místní děti od 3 let věku do 15 až 16 let nebo prostě do té doby, kdy je to baví. Během působení kroužek navštívilo 26 místních dětí a v současné době chodí 12 dětí. Občas nás navštíví i děti, které do Čachotína přijely např. k babičce a dědovi.

Činnost klubu

Především v zimním období vyrábíme v klubovně výrobky z papíru, krepového papíru, čtvrtek, látky, keramické hmoty, vlny, dřeva, ubrousků, drátků aj. Dále stříháme, lepíme, modelujeme, malujeme pastelkami, temperami, vodovkami, křídami, voskovkami, tuží, inkoustem. Zkoušíme např. ubrouskovou techniku, drátkování, malování olejovými barvami (velikonoční vajíčka), batikování, navlíkání korálků, výrobu náramků z bavlnek, kreslení na kamínky, kreslení pískem aj. Každoročně před vánočními svátky pečeme medové perníčky, které si děti sami vykrajují, zdobí a později si je odnesou i domů. Také když přeje zimní počasí chodíme bobovat a bruslit. Za příznivého počasí chodíme s dětmi do přírody, kterou se také učíme poznávat. Hrajeme různé hry např. šipkovanou, schovávanou, vybíjenou, na jelena, na zvířata, baterky, školku s míčem, chodíme na houby a občas jezdíme společně na kolech na výlety po okolí, opékáme špekáčky aj. Učíme děti mezi s sebou komunikovat, navzájem si pomáhat a řešit samostatně různé úkoly.

Občas jezdíme s dětmi do kina do Chotěboře a do Havlíčkova Brodu a na výlety např. na Stvořidla v roce 2002, na hrad Lipnici v roce 2003, do Havlíčkova Brodu v roce 2004, do ZOO Jihlava 2005 a v roce 2006 na zámek do Chotěboře.

Obnovili jsme také v naší obci vítání nových občánků na Obecním úřadě a společně se starostou obce panem Jiřím Rychlým pravidelně chodíme tyto občánky vítat. První vítání občánků se uskutečnilo 18.3.2008 a následují další. Starosta obce přivítá nového občánka do naší obce a děti zarecitují básničky, připraví přáníčko a předají novému občánkovi a jeho rodičům malé dárečky. S dětmi jsme připravili vystoupení u příležitosti otevření nového Obecního úřadu dne 30.11.2008, kde děti společně zpívaly, hrály na kytaru a akordeony, recitovaly básničky, tančily a zahrály divadelní pohádku O chytrém ševci a hloupých čertech. Tohoto vystoupení se zúčastnilo 11 dětí v asi 30 min programu. Dne 13.3.2010 jsme připravili asi hodinový program na oslavě MDŽ pořádaném místním SDH Čachotín. Děti recitovaly básničky, zpívaly písně, hrály 3 bajky a pohádku o Palečkovi, tancovaly, hrály na akordeony a keyboard a byla zde také ukázka stepu.

Každoročně pořádáme pro děti z kroužku a pro všechny děti z Čachotína dětský den, který má pokaždé jiný program. Hojná účast většinou kolem 25 až 35 dětí a jejich nadšení nás moc těší.
9.6.2002 - jsme se podílely na přípravě Dětského dne spolu s ostatními maminkami, kde si děti vyzkoušely své sportovní dovednosti jako např. rovnání sirek do krabičky, chůzi na chůdách či špalíčkách, házení šipkami, jízdu na koloběžce, namotávání autíček na niti, trefování míčků do koše, zhasínání svíčky pomocí kalíšku zavěšené na provaze aj. Za každý splněný úkol dostávaly děti na jednotlivých stanovištích sladkou odměnu. Konec byl na velkém hřišti, kde se opékaly špekáčky.
31.5.2003 – Dětský den ve stejném duchu jako v roce 2002
30.5.2004 – Dětský den, kdy děti odpovídaly na otázky na trase a v cíli vyluštily ze svých odpovědí tajenku, která ukrývala nápovědu, kde hledat schovaný poklad pro jednotlivé skupinky dětí. Konec dětského dne byl na parketě, kde všechny děti po najití svého sladkého pokladu dostaly diplom a opekly si špekáčky.
5.6.2005 – Dětský den v jízdě na kole, koloběžce, tříkolce aj. Děti projely označenou trasu se zastávkami. Na zastávkách si musely natisknout razítko, že danou trať projely. Trasa končila na velkém hřišti, kde děti dostaly řidičský průkaz, sladkosti a opekly si špekáčky.
14.6.2006 – Dětský den na velkém hřišti, kde děti plnily soutěžní úkoly jako např. chytání ryb na magnetky, hledání dvojic pexesa, shazování kostek míčkem, lovení peněz síťkou v kbelíku, shazování prázdného kelímku vodou v injekční stříkačce aj. Děti dostaly za splnění úkolu papírové peníze a v připraveném obchodě si za tyto vydělané papírové peníze koupily i sladkou odměnu. Nakonec dostaly vyrobené medaile a opekly si špekáčky.
26.5.2007 – Obdobný dětský den jako v roce 2004, který měl velký úspěch. Změna byla ve znění otázek i v tajence s určením místa pokladu a také trasa byla jinde. Takže téměř nový dětský den. Na závěr jsme opět opékali špekáčky a děti dostaly diplom.
8.6.2008 – Dětský den v duchu civilní ochrany. Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na zloděje, pátraly po stopách zloděje, oblékly si plynovou masku s pláštěnkou, dále měly možnost shlédnout podrobně hasičské auto a sanitku aj. Závěrem dostaly děti diplom a opekly si špekáčky.
7.6.2009 – Dětský den aneb putování přírodou. Trasa přírodou vedla za vodárnu k samotě v Boučí a zpět na velké hřiště. Cestou děti plnily úkoly týkající se přírody kolem nich a na hřišti z odpovědí utvořily tajenku s místem úkrytu jejich sladké odměny. Na závěr jsme opékali špekáčky a děti dostaly diplom.
Z historie

Kroužek Všeználků byl založen 2.11.2001 na základě vlastního nápadu paní Ivety Julišové a Martiny Pekárkové. Cílem bylo zpříjemnit místním dětem jedno odpoledne v týdnu. S tímto nápadem souhlasil i tehdejší pan starosta Jan Bělohlávek a umožnil přístup dětem do tehdejšího Obecního úřadu v bývalé škole a vyčlenil jim jednu místnost dole v přízemí.
Později v roce 2005 byl kroužek přestěhován do místní knihovny v budově bývalé školy z důvodu prodeje objektu bývalé školy novému majiteli. V roce 2006 byl zvolen novým starostou pan Jiří Rychlý, který podpořil také činnost místního kroužku.
Od července 2008 se děti schází v nově postaveném Obecním úřadu v 1. patře, kde mají svoji klubovnu společně s mladými hasiči.
Sponzoři

Nesmíme opomenout také naše věrné sponzory, které nás podporují v naší činnosti. Celý kroužek financuje Obecní úřad Čachotín, který proplácí naše paragony za nakoupené pomůcky pro děti. Díky tomu je kroužek pro všechny děti zdarma.
Obecní úřad Čachotín sponzoruje dále také dětský den pro všechny děti.
Pan Novotný Pavel, který každoročně poskytuje vuřty pro všechny děti a velké množství sladkých odměn.
Drobné reklamní předměty věnoval také pan Pekárek Jan ml. a pan Juliš Jan. Výrobky ze dřeva zajistil Juliš Petr.
Za sponzorské dary všem patří velký dík, protože každá maličkost udělá dětem velkou radost.
Články o pořádaných akcích

Právě zde se dočtete podrobnosti o tom, jak jednotlivé akce, které Kroužek Všeználků pořádá, probíhaly. Článek otevřete klepnutím na jeho název. Pro prohlížení článku je třeba mít nainstalovaný program na čtení pdf souborů (Acrobat Reader, Foxit,...).
Akce roku 2010


Fotografie

Vystoupení dětí

Dětské dny

  • Dětský den 13. 6. 2010
  • Dětský den 7. 6. 2009
  • Dětský den na kolech 5. 6. 2005

Fotky z kroužků v jednotlivých letech

  • Ukázka výrobků vyrobených na kroužku
  • Fotografie z roku 2010
  • Fotografie z roku 2009
  • Fotografie z roku 2004
  • Fotografie z roku 2003
  • Fotografie z roků 2001-2002