Ostatní dokumenty na úřední desce

 • Zpráva o hospodaření obce v roce 2009


  Vložil: webmaster dne 21. 3. 2010 • 

  Dne 11. března 2010 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce Čachotín za rok 2009 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. Kontrolu provedli pracovníci Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

  Zápis o konečném přezkoumání hospodaření obce:
  List 1 List 2 List 3 List 4
 • Oznámení o kácení stromů v centru obce - Projekt revitalizace a údržba zeleně


  Vložil: webmaster dne 12. 11. 2010 • 

  V srpnu 2010 podala obec Čachotín žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, na projekt Revitalizace a obnova zeleně. Projekt byl vybrán mezi podpořené projekty MAS Královská Stezka (www.kralovska-stezka.cz), do níž naše obec patří a nyní je žádost o podporu hodnocena Státním zemědělským a intervenčním fondem, který prostředky pro MAS přiděluje. Výše dotace projektu je předběžně schválena v částce 324.000 Kč bez DPH, při spoluúčasti obce ve výši 10%, plus DPH. Cílem projektu je komplexní revitalizace a druhová i geografická reorganizace veřejné zeleně a travnatých ploch v centru obce a současně i pořízení zahradního traktoru pro úpravu travnatých ploch, které obec udržuje.

  Projekt by se (v případě úspěšného přiznání podpory, k čemuž je však velmi dobře nakročeno) měl začít realizovat od jara 2011. Tomu však bude předcházet vykácení proschlých, nahnilých, nevhodně vysazených, nebo nebezpečných stromů (suché větve v korunách kanadských topolů). Kácení by mělo probíhat přibližně od poloviny listopadu. Vytěžená dřevní hmota bude nabídnuta k prodeji. Pokud bude mít někdo z občanů zájem o zpracování slabších větví, bude toto možné.

  Věřím, že nás těžební práce nebudou příliš omezovat a krátkodobé narušení života, stejně jako změna vzhledu po vysazení nové zeleně (než stromy vzrostou do majestátnější velikosti) přispěje k ještě lepšímu vzhledu obce a bezpečnějšímu životu v ní a zajistí jej i pro další generace.

  Osnova projektu Fotodokument. souč. stavu Vizualizace návrhu revitalizace