Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Od 24. 6. 2024 do 30. 7. 2024

Zvěřejňujeme veřejnou vyhlášku –  oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Více informací naleznete v příloze.