Informace o kvalitě pitné vody

Od poloviny května běží zkušební program na úpravu pitné vody v naší obci.

Jedná se o technologii na odstraňování dusičnanů z vody.

Při kontrolních odběrech se obsah dusičnanů pohyboval kolem hodnoty 40 mg/l, kdy hygienický limit je max 50 mg/l.

Budeme se snažit tyto hodnoty a tím i nezávadnost vody v obecním vodovodu i nadále udržet.

Ustanovení opatrovníka

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín, byla Obec Čachotín ustanovena opatrovníkem pro osoby neznámého pobytu nebo sídla, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.

Plné znění oznámení a seznam osob naleznete zde