Uzavírka silnice III/3468 v úseku Čachotín – Rankov

Městský úřad Chotěboř oznamuje veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř při uzavírce provozu silnice III/3468 v úseku Čachotín-Rankov, z důvodu opravy povrchu, v období od 13.6.2016 do 20.7.2016 včetně.

Plné znění vyhlášky naleznete zde