Turnaj ve stolním tenise

Počet obrázků v této galerii: 3 .

V sobotu 2.ledna 2016 proběhlo již třetí setkání příznivců stolního tenisu. Amatérského turnaje a „obíhačky“ se zúčastnilo 16 hráčů. Děkujeme obci Čachotín za podporu a účastníkům za výkony.

Pozvánka do divadla


Obec Čachotín si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení v režii pana Bolka Polívky

DON QUIJOTE de la Ancha

Představení se bude konat 17.ledna 2016 od 15:00 v Obecním domě v Čachotíně

Pozvánku naleznete zde

Pozvánka na Valnou hromadu

Honební starosta Honebního společenstva Rozsochatec – Čachotín svolává

Valnou hromadu na 22.ledna 2016 v 18:00 do velké zasedací místnosti OÚ Čachotín

Podrobnosti o Valné hromadě naleznete zde

Nabídka k prodeji majetku

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Jedná se o majetek po zemřelém Martinu Konečném, posledně bytem Čachotín 7:

– nemovité věci na LV 252 v katastrálním území Čachotín, včetně starého nábytku

– automobily Renault Laguna (r. 1995)  a Felicie LXI (r. 1998)

– přívěsný vozík (r.1991)

– kůň (nar.2003)

Nabídky budou přijímány do 13:00 hod. dne 22.1.2016 v kanceláři JUDr. Petry Bílkové

Podrobnosti o prodeji naleznete zde.

Kotlíkové dotace pro domácnosti

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací.

Chcete se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Přijďte se nás zeptat!

3.11.2015  16:00  Chotěboř,  budova městského kina,  Tyršova 256

 

Bližší informace také na:

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kontaktní osoby v pracovních dnech:

Ing. Bc. Jan Jež  email: jez.jan@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 563

Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 532

 

Nabídka palivového dřeva

Obec Čachotín nabízí místním občanům možnost zpracovat si palivové dřevo po kalamitní těžbě v lokalitě Boučí.

Palivové dřevo je nabízeno zdarma, zpracování je spojeno pouze s vyčištěním uklízeného prostoru.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna u starosty.

 

Výzva k maximálnímu šetření vodou v období sucha

Obec Čachotín vyzývá s okamžitou platností všechny odběratele vody z obecního vodovodu k maximálnímu šetření s pitnou vodou, a to zejména při napouštění bazénů, mytí aut, zalévání a podobně.

Při porušení by mohlo dojít k výpadku zásobování pitnou vodou.

Děkujeme za pochopení a plnění této výzvy.

 

Za Obec Čachotín                                   Jiří Rychlý, starosta

V Čachotíně  11.8.2015