Nabídka palivového dřeva

Obec Čachotín nabízí místním občanům možnost zpracovat si palivové dřevo po kalamitní těžbě v lokalitě Boučí.

Palivové dřevo je nabízeno zdarma, zpracování je spojeno pouze s vyčištěním uklízeného prostoru.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna u starosty.

 

Výzva k maximálnímu šetření vodou v období sucha

Obec Čachotín vyzývá s okamžitou platností všechny odběratele vody z obecního vodovodu k maximálnímu šetření s pitnou vodou, a to zejména při napouštění bazénů, mytí aut, zalévání a podobně.

Při porušení by mohlo dojít k výpadku zásobování pitnou vodou.

Děkujeme za pochopení a plnění této výzvy.

 

Za Obec Čachotín                                   Jiří Rychlý, starosta

V Čachotíně  11.8.2015

 

Vyhláška JIHOVÝCHOD

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z

a výzvu k uplatnění připomínek a námitek naleznete  zde

Kalendář tanečních zábav na letním parketu – 2015

SDH Čachotín informuje o termínech tanečních zábav, které se uskuteční na místním letním parketu v roce 2015.

Termíny tanečních zábav:

  • 13. června (hraje Telegraf)
  • 25. července (hraje Mogul)

Pouťové taneční zábavy:

  • 7. srpna (hraje Kyvadlo)
  • 8. srpna (hraje Profil)

Srdečně zvou pořadatelé

Termíny svozu komunálního odpadu

Komunální odpad bude ve II. pololetí 2015 odvážen v těchto dnech:

8.6.     6.7.     3.8.     31.8.     28.9.     12.10.     26.10.     9.11.     23.11.     7.12.     21.12.  a  4.1.2016

Zveřejnění záměru obce

Obec Čachotín má záměr provést rekonstrukci cesty z Čachotína do Boučí.

Případní zájemci o provedení rekonstrukce se přihlaste na místním obecním úřadě, kde jsou k dispozici i bližší informace.

Kontaktní osoba: starosta Jiří Rychlý – 604 561 528

Datum vyhlášení záměru: 2.6.2015

Lhůta pro podání nabídek končí 2.7.2015

Předpokládaný termín realizace červenec – srpen 2015

Změna zásad přidělování dotací na hospodaření v lesích

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na zasedání 24.3.2015 přijalo:

Dodatek č.2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 č. 11/13

Důležitá je především informace o nutnosti registrace, bez které nebude možno žádat o příspěvek na hospodaření v lesích.

Celý text dodatku zobrazíte zde

Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 24.4.2015 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi) za rok 2014.

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecní knihovny ve dnech:

17.4.2015 a 1.5.2015

vždy od 17:00 do 19:00 hodin.

Výše poplatků je zveřejněna na Úřední desce na prodejně.