Oznámení o zahájení stavebního řízení

Dne 17.10.2018 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská  1122/16, 586 01  Jihlava 1, zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka  2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno 12 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

Stavební úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc.  č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3 v k. ú. Čachotín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci. Stavba obsahuje: Obnovu komunikace III/3468 v obci Čachotín. Jedná se o komunikaci spojující obec Čachotín s obcemi Rankov a Rozsochatec.

Celý text oznámení naleznete zde

Výsledky Komunálních voleb 2018 v obci Čachotín

Jméno a příjmení Počet hlasů
Jiří Rychlý 58
Jan Pekárek 55
Jaroslava Pešková 53
Antonín Pospíchal 52
Jana Novotná 51
Bohumil Ledvinka 48
Petr Juliš 45
náhradník
Václav Holubec 21
Počet voličů 148
Počet vydaných ůředních obálek 79
Počet odevzdaných ůředních obálek 79
Volební účast 53,38%

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čachotín naleznete zde

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2018 v obci Čachotín

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů
Jan Tecl ODS+STNA+STO 17
Daniel Herman KDU-ČSL 14
Petr Novák ANO 7
Jaroslav Hájek KSČM 7
Emanuel Žďárský OL 5
Hynek Blaško SPD 4
Roman Šemík Piráti 2
Lucie Orgoníková ČSSD 2
Pavel Svoboda PRO Zdraví 1
Tomáš Dubský NK 1
Jiří Hynek REAL 1
Vladimír Martinec SNKED+Soukrom 1
Počet voličů 148
Počet vydaných ůředních obálek 70
Počet odevzdaných ůředních obálek 68
Počet platných hlasů 62
Volební účast 47,30%

Opis výledků hlasování v okrsku Čachotín naleznete zde