Svoz nebezpečného odpadu

V pondělí 8.10.2018 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:20 do 16:30

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat části pozemků parc.č. 1/3 o výměře 126 m2, nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Městský úřad v Chotěboři zveřejňuje, že kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat dne 5. a 6. října 2018 se podávají nejpozdějí do 16:00 hodin dne 31. července 2018 registračnímu úřadu, kterým je pro obec Čachotín Městský úřad Chotěboř.

dále zveřejňuje potřebný počet podpisů k podpoře kandidátních listin, které se budou podávat Městskému úřadu: počet podpisů pro nezávislé kandidáty je 10, počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů je 14.

Podrobnosti naleznete zde