Pečovatelská služba Chotěboř

Pečovatelská služba Chotěboř informuje o volné kapacitě v Domově s pečovatelskou službou v Chotěboři.

Byty v domě s pečovatelskou službou jsou nájemní byty města s možností využití pečovatelské služby. Byty jsou určeny především osamělým seniorům, kteří potřebují podporu pečovatelské služby

Informační leták DPS

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Chotěboř

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Ústředí Státního pozenmkového úřadu přezkoumalo na základě odvolání Ing. Václava Sýkory rozhodnutí Státního pozenmkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, č.j. SPU 294144/2021 ze dne 15.9.2021 a rozhodlo podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu takto:

odvolání se zamítá,

rozhodnutí Státního pozenmkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín, č.j. SPU 294144/2021 ze dne 15.9.2021 se potvrzuje.

Celé rozhodnutí naleznete zde.