Dodavatel poslední instance

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen.

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc.

Další informace, jak postupat v případě, že využíváte služeb „Dodavatele poslední instance“ naleznete zde.

Prosba o pomoc

Vážení spoluobčané,

všichni sledujeme rychlý a smutný vývoj událostí na Ukrajině a naše Charita odpovídá na první dotazy  s nabídkou ubytování rodin zasažených válkou na Ukrajině.  Dovolte mi prosím, poskytnout Vám informace, které byste i Vy mohli využít.  

Ubytování uprchlíků  a jejich zabezpečení  koordinuje Ministerstvo vnitra ČR, prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV ČR.  V  tomto okamžiku hledají kapacity pro prvních 5000 lidí, potřeba však bude narůstat.

Správa uprchlických zařízení MV ČR má zájem o větší celky, ale samozřejmě se tam mohou hlásit i občané, kteří mají možnosti přijmout lidi do svých domovů.

Níže Vám posílám odkazy na stránky, kde je k dispozici formulář, který je v případě, že by někdo byl ochotný  ubytování poskytnout, zapotřebí vyplnit.

Pokud máte ve své obci volné ubytovací prostory, které byste mohli rodinám poskytnout, prosím, pomozte.    

Ubytování pro ukrajinské rodiny | suz.cz   ubytovaniukrajina@suz.cz

Děkuji Vám všem za spolupráci, ať Vás Bůh provází 

Bc. Simona Tomanová

ředitel organizace

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188

Doručovací adresa: 580 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128

Tel. 777 736 060

Email: simona.tomanova@hb.hk.caritas.cz

www.charitahb.cz

Pečovatelská služba Chotěboř

Pečovatelská služba Chotěboř informuje o volné kapacitě v Domově s pečovatelskou službou v Chotěboři.

Byty v domě s pečovatelskou službou jsou nájemní byty města s možností využití pečovatelské služby. Byty jsou určeny především osamělým seniorům, kteří potřebují podporu pečovatelské služby

Informační leták DPS

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Chotěboř

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Ústředí Státního pozenmkového úřadu přezkoumalo na základě odvolání Ing. Václava Sýkory rozhodnutí Státního pozenmkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, č.j. SPU 294144/2021 ze dne 15.9.2021 a rozhodlo podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu takto:

odvolání se zamítá,

rozhodnutí Státního pozenmkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín, č.j. SPU 294144/2021 ze dne 15.9.2021 se potvrzuje.

Celé rozhodnutí naleznete zde.