Výsledky Komunálních voleb 2018 v obci Čachotín

Jméno a příjmení Počet hlasů
Jiří Rychlý 58
Jan Pekárek 55
Jaroslava Pešková 53
Antonín Pospíchal 52
Jana Novotná 51
Bohumil Ledvinka 48
Petr Juliš 45
náhradník
Václav Holubec 21
Počet voličů 148
Počet vydaných ůředních obálek 79
Počet odevzdaných ůředních obálek 79
Volební účast 53,38%

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čachotín naleznete zde

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2018 v obci Čachotín

Jméno a příjmení Volební strana Počet hlasů
Jan Tecl ODS+STNA+STO 17
Daniel Herman KDU-ČSL 14
Petr Novák ANO 7
Jaroslav Hájek KSČM 7
Emanuel Žďárský OL 5
Hynek Blaško SPD 4
Roman Šemík Piráti 2
Lucie Orgoníková ČSSD 2
Pavel Svoboda PRO Zdraví 1
Tomáš Dubský NK 1
Jiří Hynek REAL 1
Vladimír Martinec SNKED+Soukrom 1
Počet voličů 148
Počet vydaných ůředních obálek 70
Počet odevzdaných ůředních obálek 68
Počet platných hlasů 62
Volební účast 47,30%

Opis výledků hlasování v okrsku Čachotín naleznete zde

Svoz nebezpečného odpadu

V pondělí 8.10.2018 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:20 do 16:30

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat části pozemků parc.č. 1/3 o výměře 126 m2, nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Městský úřad v Chotěboři zveřejňuje, že kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat dne 5. a 6. října 2018 se podávají nejpozdějí do 16:00 hodin dne 31. července 2018 registračnímu úřadu, kterým je pro obec Čachotín Městský úřad Chotěboř.

dále zveřejňuje potřebný počet podpisů k podpoře kandidátních listin, které se budou podávat Městskému úřadu: počet podpisů pro nezávislé kandidáty je 10, počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů je 14.

Podrobnosti naleznete zde