Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021

Zveřejňujeme obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021 o místním polatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za svoz komunálního odpadu bude od 1.1.2022 ve výši 500 Kč na osobu přihlášenou v obci nebo vlastníka nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Děti do 15 let budou mít polatek ve výši 250 Kč.

Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022.

Oznámení o podaném odvolání

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že bylo podáno odvolání účastníkem řízení proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čachotín.

Plné znění oznámení naleznete zde.

Odvolání naleznete zde.

Odůvodnění odvolání naleznete zde.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 3.11.2021 proběhne svoz nebezpečných odpad

Kdy: od 15:55 do 16:10

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.