Zveřejnění záměru obce o výkupu pozemků

V katastru obce Čachotín probíhají Pozemkové úpravy, v rámci kterých jsou v současné době plánovaná společná zařízení (cesty, meze, aleje apod.).

Stát v tuto chvíli nemá v našem katastru dostatek vlastních pozemků, aby zcela pokryl potřeby těchto plánovaných společných zařízení.

Dovolujeme si touto cestou oslovit vlastníky pozemků v katastru obce Čachotín, kteří uvažují o jejich prodeji, s nabídkou jejich odkoupení.

Pozemky takto vykoupené budou výhradně použity na realizaci plánovaných společných prostor v rámci Pozemkových úprav.

Jedná se především o vytvoření mezí, které jsou v našem svažitém okolí nezbytné, pro zachování úrodné krajiny i pro příští generace.

Cena vykupovaných pozemků je k jednání.

Zájemci o prodej se mohou obracet na starostu pana Jiřího Rychlého (604 561 528)

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Čachotín, které se bude konat:

Dne Od Do
04.05.2018 7:30 17:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazuhttp://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Pozvánka na karneval

V neděli 4.3.2017 od 14:00 se koná další ročník Dětského karnevalu.

Tentokrát se v Obecní dům v Čachotíně promění v Ledové království.

Srdečně zvou pořadatelé