Záměr prodeje malotraktoru

Zastupitelstvo obce tímto zveřejňuje záměr prodeje travního malotraktoru Karsit K22/10HX z roku 2011.

Minimální nabídka 30 tis. Kč.

Nabídky v uzavřené obálce doručte na Obecní úřad Čachotín do 19:00 hodin dne 21.6.2022.

Nabídky budou vyhodnoceny ihned po uplynutí podací lhůty.

Jediným kriteriem pro posouzení bude nabídnutá cena.

Zájemci o koupi malotraktoru mají možnost si prohlédnout stroj dne 14.6.2022 v 18:30 před obecním úřadem.

Informace pro občany o povinnostech
pro používání kotlů na pevná paliva

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Další informace naleznete zde