Svoz nebezpečného odpadu

Ve úterý 4.4.2023 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 15:45 do 16:00

Kde: u místní prodejny

Svoz se týká komunálních odpadů ne stavebních.

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně po dohodě s vlastníkem.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Pozvánka na MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

Českomoravská myslivecká jednota slaví v tomto roce 100. výročí svého vzniku a okresní spolek připravuje pro veřejnost myslivecký den, chovatelskou přehlídku trofejí a Svatohubertskou troubenou mši.

Myslivecké slavnosti proběhnou 27.5.2023 v v zámeckém parku v Rozsochatci. Jejich součástí je i dětský den na téma myslivost a ochrana přírody, ale i přednášky a ukázky ze všech oblastí myslivecké činnosti jako je sokolnictví, kynologie, lovectví, lovecká hudba, vábení zvěře, lukostřelectví apod.

Pozvánka na MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

Pozvánka na SVATOHUBERTSKOU MŠI

Pozvánka na CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ