Nabídka k prodeji majetku

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Jedná se o majetek po zemřelém Martinu Konečném, posledně bytem Čachotín 7:

– nemovité věci na LV 252 v katastrálním území Čachotín, včetně starého nábytku

– automobily Renault Laguna (r. 1995)  a Felicie LXI (r. 1998)

– přívěsný vozík (r.1991)

– kůň (nar.2003)

Nabídky budou přijímány do 13:00 hod. dne 22.1.2016 v kanceláři JUDr. Petry Bílkové

Podrobnosti o prodeji naleznete zde.

Kotlíkové dotace pro domácnosti

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací.

Chcete se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Přijďte se nás zeptat!

3.11.2015  16:00  Chotěboř,  budova městského kina,  Tyršova 256

 

Bližší informace také na:

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kontaktní osoby v pracovních dnech:

Ing. Bc. Jan Jež  email: jez.jan@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 563

Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 532

 

Nabídka palivového dřeva

Obec Čachotín nabízí místním občanům možnost zpracovat si palivové dřevo po kalamitní těžbě v lokalitě Boučí.

Palivové dřevo je nabízeno zdarma, zpracování je spojeno pouze s vyčištěním uklízeného prostoru.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna u starosty.

 

Výzva k maximálnímu šetření vodou v období sucha

Obec Čachotín vyzývá s okamžitou platností všechny odběratele vody z obecního vodovodu k maximálnímu šetření s pitnou vodou, a to zejména při napouštění bazénů, mytí aut, zalévání a podobně.

Při porušení by mohlo dojít k výpadku zásobování pitnou vodou.

Děkujeme za pochopení a plnění této výzvy.

 

Za Obec Čachotín                                   Jiří Rychlý, starosta

V Čachotíně  11.8.2015

 

Vyhláška JIHOVÝCHOD

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z

a výzvu k uplatnění připomínek a námitek naleznete  zde

Kalendář tanečních zábav na letním parketu – 2015

SDH Čachotín informuje o termínech tanečních zábav, které se uskuteční na místním letním parketu v roce 2015.

Termíny tanečních zábav:

  • 13. června (hraje Telegraf)
  • 25. července (hraje Mogul)

Pouťové taneční zábavy:

  • 7. srpna (hraje Kyvadlo)
  • 8. srpna (hraje Profil)

Srdečně zvou pořadatelé

Termíny svozu komunálního odpadu

Komunální odpad bude ve II. pololetí 2015 odvážen v těchto dnech:

8.6.     6.7.     3.8.     31.8.     28.9.     12.10.     26.10.     9.11.     23.11.     7.12.     21.12.  a  4.1.2016

Zveřejnění záměru obce

Obec Čachotín má záměr provést rekonstrukci cesty z Čachotína do Boučí.

Případní zájemci o provedení rekonstrukce se přihlaste na místním obecním úřadě, kde jsou k dispozici i bližší informace.

Kontaktní osoba: starosta Jiří Rychlý – 604 561 528

Datum vyhlášení záměru: 2.6.2015

Lhůta pro podání nabídek končí 2.7.2015

Předpokládaný termín realizace červenec – srpen 2015