Regulace napouštění bazénů

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy docházelo k opakovaným přerušením dodávek pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu zvýšeného odběru během víkendových dnů, musíme opět přistoupit k zákazu napouštění bazénů z veřejného vodovodu bez předchozího schválení Obecního úřadu Čachotín (napouštění lze nahlásit v úřední hodiny – každé úterý od 18:00 – 20:00 v kanceláři obecního úřadu).

V rámci schválení bude vytvořen pořadník, s určením KDY a KOLIK kubíků vody lze na napouštění odebrat.

Dále žádáme omezení používání pitné vody na zalévání.

Pokud se budou tyto výpadky v dodávkách vody opakovat, budeme nuceni přistoupit k úplnému zákazu používání pitné vody z veřejného vodovodu, jak k napouštění bazénů, tak i k zalévání.

Věříme, že sledujete problémy s nedostatkem vody v celé republice, a proto budete mít pro tato opatření pochopení.

Neradi bychom přistupovali k nějakým pokutám nebo dokonce k odpojování od veřejného vodovodu při nedodržování výše uvedených omezení.

                                                                                             Petr Juliš

                                                                                              starosta obce

Nová zelená úsporám Light

MAS Královská stezka poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území MAS Královská stezka.

V příloze přikládáme aktualizovaný informační leták k Nové zelené úsporám Light. Od května 2023 je možné kromě stávajících opatření žádat o dotaci na solární systémy na ohřev vody.

Více informací k programu zde: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Kontakt pro více informací: kancelar@kralovska-stezka.cz

Leták

Akce na vyšetření pitné vody

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, pobočka Jihlava připravil akci na vyšetření pitné vody ze soukromých studní.

Termín akce je od 1.5.2023 do 9.6.2023.

Balíček zahrnuje analýzy pitné vody na:

chemické vyšetření v ceně 400,-Kč s DPH – dusičnany, dusitany, amonné ionty a celkový organický uhlík

mikrobiologické vyšetření v ceně 500,-Kč s DPH – Escherichia coli, koliformní bakterie, celkový počet bakterií při 22°C a intestinální enterokoky

krácený rozbor pitné vody v ceně 1250,-Kč s DPH – obsahuje chemické i mikrobiologické vyšetření vody – Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií při 22°C a 36°C, enterokoky, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, celkový organický uhlík, konduktivita, pach, pH, zákal, železo, mangan

Na chemické vyšetření stačí přinést vzorek vody nejlépe v plastové PET láhvi od balené neslazené pitné vody o objemu minimálně 0,5 litru.

Na mikrobiologické vyšetření je vhodné si vyzvednout na našich pobočkách sterilní vzorkovnici.

Kontakt: Jiřina Škorpíková

Mobil: 734 510 852
E-mail: jirina.skorpikova@zuova.cz