Zveřejnění záměru obce o výkupu pozemků

V katastru obce Čachotín probíhají Pozemkové úpravy, v rámci kterých jsou v současné době plánovaná společná zařízení (cesty, meze, aleje apod.).

Stát v tuto chvíli nemá v našem katastru dostatek vlastních pozemků, aby zcela pokryl potřeby těchto plánovaných společných zařízení.

Dovolujeme si touto cestou oslovit vlastníky pozemků v katastru obce Čachotín, kteří uvažují o jejich prodeji, s nabídkou jejich odkoupení.

Pozemky takto vykoupené budou výhradně použity na realizaci plánovaných společných prostor v rámci Pozemkových úprav.

Jedná se především o vytvoření mezí, které jsou v našem svažitém okolí nezbytné, pro zachování úrodné krajiny i pro příští generace.

Cena vykupovaných pozemků je k jednání.

Zájemci o prodej se mohou obracet na starostu pana Jiřího Rychlého (604 561 528)

Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 27.4.2018 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi).

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:

                            4.5.2018 od 19:00 – 20:00

                            a 8.5.2018 od 19:00 – 20:00

Poplatky lze také zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2018.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 23.5.2018 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:40 do 16:55

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.