Veřejná vyhláška – Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čachotín

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, oznamuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 6, § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHOTÍN

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čachotín v uplynulém období je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, odd. územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267 a na Obecním úřadě v Čachotíně.

Tento návrh zprávy je dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) k nahlédnutí v termínu

od 28. 11. 2022 do 12. 1. 2023

na následující internetové adrese:

https://chotebor.cz/file/200535

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 9.11.2022 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 15:45 do 16:00

Kde: u místní prodejny

Svoz se týká komunálních odpadů ne stavebních.

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně po dohodě s vlastníkem.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Návrh na změnu územního plánu

Obec připravuje změnu uzemního plánu z důvodu potřeby zapsání letního parketu do katastru nemovitostí.

Žádáme tímto občany, aby zvážili potřebu změny územního plánu, které by chtěli uplatnit v připravovaném návrhu.

V případě, že uvažujete o změnách, je nutno tyto sepsat a doručit na OÚ do 31.10.2022.

Po tomto datu přebere veškeré návrhy pro další zpracování pověřený úřad v Chotěboři.

Celý text oznámení naleznete zde.