Pozemkové úpravy Horní Krupá

Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán rozhodl, ve věci žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod, o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu takto:

lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv uvedená v ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se prodlužuje do 30.11.2020.

Celý text usnesení naleznete zde.

Veřejná schůze – Likvidace odpadních vod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

VE STŘEDU 1.7.2020 OD 17:30 HOD.

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Téma:

Postup přípravných prací směřující k podání žádosti o dotaci na domovní čistírny odpadních vod a jejich následnou realizaci.

Na schůzi budou přítomni zástupci firmy, která bude zpracovávat projektovou dokumentaci k jednotlivým čistírnám.

Schůze je určena především pro majitele nemovitostí, kteří vážně uvažují o pořízení domácí čistírny.