Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 9.11.2022 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 15:45 do 16:00

Kde: u místní prodejny

Svoz se týká komunálních odpadů ne stavebních.

Upozorňujeme, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně po dohodě s vlastníkem.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Návrh na změnu územního plánu

Obec připravuje změnu uzemního plánu z důvodu potřeby zapsání letního parketu do katastru nemovitostí.

Žádáme tímto občany, aby zvážili potřebu změny územního plánu, které by chtěli uplatnit v připravovaném návrhu.

V případě, že uvažujete o změnách, je nutno tyto sepsat a doručit na OÚ do 31.10.2022.

Po tomto datu přebere veškeré návrhy pro další zpracování pověřený úřad v Chotěboři.

Celý text oznámení naleznete zde.