Veřejná schůze

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

V PÁTEK 5.4.2019 OD 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi)

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:                                 

9.4.2019 od 19:00 do 20:00 hod (úterý)

20.4.2019 od 18:00 do 19:00 hod (sobota)

26.4.2019 od 18:00 do 19:00 hod (pátek)

Případně v jiném termínu po telefonické domluvě.

Jaroslava Pešková          721 944 981

Nebo zaslat bankovním převodem

na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol = číslo popisné) a to do 31.5.2019.

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ukončuje

mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

Celé nařízení naleznete zde