Informace uzavírka Kojetín

Ve dnech 17.7. – 13.8.2023 budou autobusy jezdit podle výlukového jízdního řádu.

Je to zdůvodu uzavírky sil. III/3441 v obci Kojetín (stavební akce – „Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín).

Bližší informace naleznete zde.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.