Veřejná vyhláška Kraje Vysočina

Veřejnou vyhlášku – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společná jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.