Upozornění

UPOZORNĚNÍ, 

všem občanům Obce Čachotín, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Čachotín.

Dne 1. 11. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Čachotín o pořízení územního plánu Čachotín. Bylo zažádáno o dotaci na zpracování územního plánu Čachotín z programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. V případě, že obec Čachotín dotaci obdrží, začne se územní plán Čachotín zpracovávat.

V případě, že máte určité záměry s nemovitostí ve správním území obce Čachotín (záměr výstavby budovy, oplocení ve volné krajině, zalesnění, vybudování rybníka apod.), je třeba sdělit tuto skutečnost p. starostovi obce Čachotín, případně toto sdělení předat oddělení územního plánování, GIS a památkové péče Městského úřadu v Chotěboři.

Vaše požadavky, prosím, předejte nejpozději do 30. 4. 2018.

Podrobnosti naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.