Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř – Územní plán Čachotín

Městský úřad Chotěboř oznamuje projednání návrhu územního plánu Čachotín.

Návrh územního plánu Čachotín je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Chotěboř:

http://www.chotebor.cz/  – „Městský úřad“ – „vedení, odbory a oddělení“ –  „oddělení ÚP, GIS a PP“ – „dokumenty“ – „územní plánování v obcích ORP Chotěboř“- „Čachotín“

Návrh změny je rovněž vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř a na Obecním úřadě v Čachotíně

v termínu od 19. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (včetně)

Do 30 dnů ode dne doručení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1410/archiv=0&p1=11661

Úplné znění veřejné vyhlášky naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.