Veřejná schůze – Likvidace odpadních vod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

V PÁTEK 31.1.2020 OD 18:00 HOD.

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Téma:

Řešení likvidace odpadních vod individuálním způsobem v rámci dotačního titulu SFŽP se spoluúčastí obce. 

Od roku 2021 budou probíhat kontroly nakládání s odpadními vodami spolu s doložením jejich likvidace.

Na schůzi vystoupí odborný konzultant Státního fondu životního prostředí, který vysvětlí problematiku nakládání s odpadními vodami a její řešení spočívající v domácích čističkách s možností částečného financování z dotací SFŽP a obce.

Bude představeno řešení, které je alternativou ke stavbě velké čističky odpadních vod a vybudování kanalizace po celé obci.

Další a zároveň poslední možností je jímka, kterou je nutno nechat pravidelně vyvážet firmou k tomu oprávněnou, a to 6-12x ročně dle velikosti jímky a nemovitosti.

Bude záležet, na každém jednotlivém majiteli nemovitosti, kterou variantu bude preferovat.

Zde je video a odkaz na článek k tématu:

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.