Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme:

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU – Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce srozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podalaObec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín,povyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, č. j.: KRPJ-127641-1/ČJ-2019-161606-MULL,ze dne06.12.2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e


místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění svislých stálých dopravních značek a dopravních zařízení dle grafické přílohy.

Celý text vyhlášky nalezenete zde.

Grafickou přílohu nalezenete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.