Pozemkové úpravy Čachotín – vystavení návrhu

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 2.11.2020, možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 2.12.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čachotín.

Návrh je vystaven k nahlédnutí na Pobočce Havlíčlův Brod (kancelář č. 407A, v úředních hodinách nebo po domluvě) a na obecním úřadě v Čachotíně (Čachotín č.p. 77, každé úterý 18:00 – 20:00).

Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se dle § 11 odst. 1 zákona nepřihlíží.

Cele znění oznámení naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.