CzechPOINT

CzechPOINT v obci Čachotín

Na konci roku 2009 se obec Čachotín rozhodla využít v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) „E-government v obcí – Czech POINT“ dotace z fondů EU na zřízení pracoviště CzechPOINT. Dotace ve výši 85 % veškerých nákladů umožnila vybavit Obecní úřad potřebnou výpočetní technikou Dell a Lenovo a po přípravě veškerých technologií a zprovoznění přístupů a certifikátů začalo od 24. ledna 2010 pracoviště naplno sloužit občanům obce Čachotín.

Pracoviště CzechPOINTu je v provozu v úředních hodinách OÚ, tedy každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Po domluvě se starostou je ve výjimečných případech možný i jiný den a čas.

Co je CzechPOINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje CzechPOINT?

Další informace o službě CzechPOINT

Webové stránky projektu CzechPOINT.

Komentáře jsou uzavřeny.