Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic

Obec Čachotín v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, č.j. SPU 160541/2017 ze dne 3. 4. 2017

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Čachotín byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.   V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 24. 4. 2017 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků

Podrobnosti naleznete zde

Změna č. 5 územního plánu Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče jako pořizovatel změny č. 5 územního plánu Chotěboř, v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) v platném znění, oznamuje

projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř.
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř
v termínu od 10.03. 2017 do 10.04. 2017 (včetně)

Podrobnosti naleznete zde

Volná pracovní místa

Rádi bychom Vašim občanům nabídli volná pracovní místa v naší firmě, která sídlí v Havlíčkově Brodě.

Pracujeme nejčastěji v okrese HB a JI:

ECOSTONE s.r.o. – středisko DOPRAVY přijme:  řidiče sk. C (C + E výhodou) 

                                                                           strojníka pro pásová minirýpadla

Profesní či strojnický průkaz podmínkou, nástup možný od 1.4.2017 (případně dle domluvy).

Více informací na tel. 603 263 811 nebo na e-mailu svoboda@lubosmilichovsky.cz  – dopravní dispečer p. Svoboda.

Nabídka pronájmu bytu

Obec Rozsochatec nabízí pronájem bezbariérového bytu o velikosti cca 35 m2 v novostavbě bytového domu č.p. 160.

Žadatelem musí být osoba starší 65 let, nebo osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Nájemné činí 57,20 Kč/m2.

Ostatní informace na tel. č. 569 628 113, případně e-mail:obec@rozsochatec.cz

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat části pozemků parc.č. 3/13 o výměře 5 m2, parc.č. 9/3 a parc.č. 9/8 o výměře 59 m2, nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (viz přiložený geometrický plán).

Náhled geometrického plánu naleznete zde

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.