Výzva Krajského soudu v Hradci Králové

Zveřejňujeme Výzvu Krajského soudu v Hradci Králové, kde probíhá řízení ve věci o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2021, č.j. SPU 452744/2021 (schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čachotín).

Krajský soud vyzýva osoby, které se domnívají, že splňují zákonné předpoklady pro to, aby jim v uvedeném řízení příslušelo postavení osoby zúčastněné, aby ve lhůtě dvou týdnů od vyvěšení této výzvy na úřední desce obecního úřadu Krajskému soudu v Hradci Králové oznámily, že budou v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.

Informace pro občany o povinnostech
pro používání kotlů na pevná paliva

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Další informace naleznete zde

Dodavatel poslední instance

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen.

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc.

Další informace, jak postupat v případě, že využíváte služeb „Dodavatele poslední instance“ naleznete zde.