Kotlíkové dotace

Rada Kraje Vysočina schválila Pravidla pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech.

Žádosti o dotaci v rámci tohoto dotačního titulu bude možné předkládat od 18. 1. 2016 od 8:00 způsoby specifikovanými ve zmíněných Pravidlech.

Dříve doručené žádosti budou vyřazeny bez nároku na přidělení dotace.

 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp.

V případě dotazů se prosím obracejte na telefonní linku 564 602 888

Zveřejnění záměru obce

Obec Čachotín má záměr provést zalesnění holiny po těžbě v lokalitě Boučí.

Případní zájemci o provedení zalesnění a následnou péči o vysázený les, po dobu alespoň pěti let, se mohou přihlásit na místním obecním úřadě, kde jsou k dispozici i bližší informace.

Kontaktní osoba: starosta Jiří Rychlý – 604 561 528

Datum vyhlášení záměru: 6.1.2016

Lhůta pro podání nabídek končí 29.2.2016

Předpokládaný termín realizace jaro 2016

Turnaj ve stolním tenise

Počet obrázků v této galerii: 3 .

V sobotu 2.ledna 2016 proběhlo již třetí setkání příznivců stolního tenisu. Amatérského turnaje a „obíhačky“ se zúčastnilo 16 hráčů. Děkujeme obci Čachotín za podporu a účastníkům za výkony.

Pozvánka do divadla


Obec Čachotín si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení v režii pana Bolka Polívky

DON QUIJOTE de la Ancha

Představení se bude konat 17.ledna 2016 od 15:00 v Obecním domě v Čachotíně

Pozvánku naleznete zde

Pozvánka na Valnou hromadu

Honební starosta Honebního společenstva Rozsochatec – Čachotín svolává

Valnou hromadu na 22.ledna 2016 v 18:00 do velké zasedací místnosti OÚ Čachotín

Podrobnosti o Valné hromadě naleznete zde

Nabídka k prodeji majetku

Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.

Jedná se o majetek po zemřelém Martinu Konečném, posledně bytem Čachotín 7:

– nemovité věci na LV 252 v katastrálním území Čachotín, včetně starého nábytku

– automobily Renault Laguna (r. 1995)  a Felicie LXI (r. 1998)

– přívěsný vozík (r.1991)

– kůň (nar.2003)

Nabídky budou přijímány do 13:00 hod. dne 22.1.2016 v kanceláři JUDr. Petry Bílkové

Podrobnosti o prodeji naleznete zde.

Kotlíkové dotace pro domácnosti

Kraj Vysočina zve veřejnost na první konzultační schůzky k problematice Kotlíkových dotací.

Chcete se dozvědět více o podmínkách získání dotací na nové kotle, způsobech podání žádostí, systémech proplácení dotací, termínech vyhlášení výzev? Přijďte se nás zeptat!

3.11.2015  16:00  Chotěboř,  budova městského kina,  Tyršova 256

 

Bližší informace také na:

www.kr-vysocina.cz/kotliky

Kontaktní osoby v pracovních dnech:

Ing. Bc. Jan Jež  email: jez.jan@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 563

Ing. Stanislava Lemperová, e-mail: lemperova.s@kr-vysočina.cz; telefon: 564 602 532