Barevnost chutí

Přijměte naše pozvání, v sobotu 25. května se v jihlavském areálu Stříbrné terasy koná nejpestřejší festival jídla Barevnost chutí. Těšit se můžete na skvělé a originální jídlo, program pro celou rodinu, například projížďky auty, skákací hrad, virtuální realita pro děti, beauty zóna pro dámy a mnoho dalšího. Na festival Vás zve hlavní partner Kronospan. Více informací na www.barevnostchutí.cz.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 9.5.2019 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:40 do 16:55

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Veřejná schůze

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

V PÁTEK 5.4.2019 OD 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi)

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:                                 

9.4.2019 od 19:00 do 20:00 hod (úterý)

20.4.2019 od 18:00 do 19:00 hod (sobota)

26.4.2019 od 18:00 do 19:00 hod (pátek)

Případně v jiném termínu po telefonické domluvě.

Jaroslava Pešková          721 944 981

Nebo zaslat bankovním převodem

na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol = číslo popisné) a to do 31.5.2019.