Mladí hasiči SDH Čachotín

Vážení spoluobčané,

žijeme tady ve vsi pohromadě, ale možná se všichni pořádně ani neznáme. My jsme MLADÍ HASIČI SDH Čachotín a chceme se Vám všem představit a nechat nahlédnout do toho, co vše děláme.

V tuto chvíli je nás 18 aktivních členů (5 mladších, 9 starších a 4 dorostenci). Scházíme se s našimi vedoucími Janem Pekárkem a Davidem Bártou každý týden (před soutěžemi i vícekrát a i o víkendech) a pečlivě trénujeme a připravujeme se na soutěže. Úspěchy na sebe nenechávají dlouho čekat. Také se účastníme úklidu listí na parketě a kolem OÚ.
Letošní sezonu HRY PLAMEN jsme začali již na podzim během Požární všestranosti (orientační běh, střelba, zdravověda, topografie, uvazování uzlů a hasicí prostředky) v Mírovce a minulý týden pokračovali jarním kolem (štafety, požární dvojice a útoky) v Kojetíně.

Družstvo mladších ve složení Nikol Boháčková, Jakub Pekárek, Marek Doležálek, Ondřej Ledvinka a Matěj Vacík (ano, opravdu je nás jen 5 – v ostatních družstvech konkurence je 7 soutěžících) skončilo na krásném 2. místě a postoupilo do Okresního kola v Havlíčkově Brodě, které se uskuteční tuto sobotu 24. 5. 2014. Toto se povedlo již před dvěma lety, kdy skončili na 5. místě z celého okresu a měli celkově 2. nejrychlejší útok.
Také tu máme reprezentantky, které budou běhat za dorost také v Havlíčkově Brodě v neděli 25. 5. 2014 (Adéla Julišová, Tereza Julišová a Zuzana Boháčková).

Družstvo starších ve složení Barbora Štěpánová, Kristýna Kučerová, Adéla Musílková, Jan Novotný, Zuzana Boháčková, Natálie Doležálková, Michal Švorc, Michaela Pekárková a Anežka Štěpánová se již plně připravuje na 3. ročník Havlíčkobrodské ligy požárního útoku, která se letos skládá ze 6 soutěží, jejichž výsledky se sčítají a v polovině září budeme vědět, jak se všem dařilo. Této soutěže se účastní i mladší družstvo (v roce 2012 – v jiné sestavě – skončilo celkově na 2. místě).

Jsou mezi námi i děti z okolních vesnic (a my jsme tomu rádi, protože to jsou naši kamarádi), které potřebujeme, protože v té trošce nadšených, co nás tady je, se tento sport dělat nedá. Loni bylo dokonce starších tak málo, že bylo nuceno se spojit s družstvem Kojetína (vlastní družstvo se nepodařilo sestavit) a s nimi se jim zadařilo dostat se až na okres. Barbora Štěpánová a Michaela Pekárková dokonce pravidelně vypomáhají v rámci ligy i družstvu starších z Kojetína – ke vší spokojenosti.

Jako jedni z mála reprezentujeme naši obec, děláme jí jen dobré jméno a hrdě nosíme její nápis na dresu. Nesedíme u televize a počítače, ale učíme se spolupracovat, podporovat se navzájem, dodávat si odvahy a také spolu sdílet radosti.

Držte nám palce 🙂

mladí hasiči

Úspěšná kontrola hospodaření obce v roce 2013

Tak jako každý rok, i letos bylo hospodaření obce a vedení účetnictví podrobeno kontrole ze strany Krajské úřadu kraje Vysočina.

Tato kontrola proběhla v Čachotíně dne 13. 3. 2014 a za obec Čachotín jí byl přítomen starosta p. Rychlý a hospodářka p. Novotná. Stejně jako v minulých letech kontrola nezjistila žádné pochybení a nedostatky.

V následujících dokumentech máte možnost vidět zápis z provedené kontroly, který obsahuje i závěrečný účet obce za rok 2013 a poměrové ukazatele ekonomické „kondice“ obce.

Obnovená fotogalerie klubu Všeználků

Díky všímavosti Ivety Julišové se zjistilo, že při převodu webových stránek do nového systému a vzhledu se nepodařilo korektně převést webovou fotogalerii dětské klubu Všeználků 🙁

Naneštěstí se ztratila fotogalerie, ale ne fotografie, a proto se podařilo vše obnovit. Fotogalerie je tedy zpět a pokud chcete zavzpomínat na akce Všeználků, navštivte jejich fotogalerii.

V nejbližší době budou doplněny i aktuální fotografie.

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 17.12.2013 podala Lenka Bajglová (IČ – 72106011), Čachotín 33, 583 01 Chotěboř žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dřevěný přístřešek pro koně na pozemku:
pozemková parcela parcelní číslo 540 v kat. území Čachotín.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Celý dokument pozvání k veřejnému ústnímu jednání, které se bude konat 11.2.2014 (úterý) v 9:00 hodin můžete zobrazit ZDE.