Záměr prodeje malotraktoru

Zastupitelstvo obce tímto zveřejňuje záměr prodeje travního malotraktoru Karsit K22/10HX z roku 2011.

Minimální nabídka 30 tis. Kč.

Nabídky v uzavřené obálce doručte na Obecní úřad Čachotín do 19:00 hodin dne 21.6.2022.

Nabídky budou vyhodnoceny ihned po uplynutí podací lhůty.

Jediným kriteriem pro posouzení bude nabídnutá cena.

Zájemci o koupi malotraktoru mají možnost si prohlédnout stroj dne 14.6.2022 v 18:30 před obecním úřadem.

Obnova katastrálního operátu

V loňském roce proběhlo v obci nové mapování v rámci obnovy katastrálního operátu.

Byly zjišťovány hranice pozemků a vnějšího obvodu budov.

Nyní bude docházet k podrobnému měření zjištěných prvků polohopisu.

Po obci, včetně soukromých pozemků, se proto budou pohybovat pracovníci katastrálního úřadu.

Majitelé jsou povini jim umožnit přístup na své pozemky.