Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva

Vložil: webmaster dne 1. 6. 2011 • 

Valná hromada členů honebního společenstva Rozsochatec – Čachotín registrovaného u Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě dne 11.6.1993 pod č.j. 72 se bude konat dne 17.6.2011 v obecním domě v Rozsochatci. Začátek v 19,00 hodin.

Program valné hromady naleznete uvnitř článku v přiložené pozvánce.

Celý článek

Oznámení o průběhu digitalizace televizního vysílání v Kraji VysočinaVložil: webmaster dne 4. 4. 2011 • 

Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a umožňuje využívat doprovodné služby, jako je například elektronický programový průvodce (EPG). Protože však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy a regionálních vysílatelů, na kterých je pak zahájeno digitální televizní vysílání. Přechod ze současného zemského analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto probíhá po jednotlivých územních oblastech a řídí se závazným harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).

Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé Evropě a bude v České republice ukončen v polovině roku 2012, avšak ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI JIHLAVA končí 31. KVĚTNA 2011!

Celý článek

NOVÉ!!! Proběhl další Dětský karneval a Pálení čarodějnic

Vložil: webmaster dne 31. 5. 2011 • 

Rok se s rokem sešel a společenský sál v Čachotíně ožil opět maskami, dětskými úsměvy a hromadou zábavy.

O několik týdnů později, aby pomohli slunci hřát, uspořádali hasičky ze SDH pálení čarodějnic - odkaz na fotografie i z této akce naleznete v článku.

Celý článek s fotogaleriemi

Projektu Revitalizace veřejné zeleně přiznána podpora

Vložil: webmaster dne 1. 3. 2011 • 

Projekt Revitalizace veřejné zeleně v obci Čachotín, který obec podávala do Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Královská stezka v srpnu roku 2010 v rámci 3. výzvy, byl při hodnocení Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) vybrán k realizaci a získal finanční podporu v celé požadované výši, tj. 291.750 Kč.

Celý článek

Návrh rozpočtu obce pro rok 2011

Vložil: webmaster dne 2. 12. 2010 • 

Dle požadovaných zákonů zveřejňuje OÚ Čachotín nárh rozpočtu pro rok 2011. K návrhu mají občané obce možnost se vyjadřovat s tím, že rozpočet bude schvalován zastupitelstvem na jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2010.

Přílohou tohoto článku je návrh rozpočtu pro rok 2011.

Celý článek

Rozšířeny stránky o Kroužku Všeználků a Čachotínské farnosti

Vložil: webmaster dne 17. 11. 2010 • 

Díky fotografickému archivu a úsilí Ivety Julišové byly výrazně rozšířeny informace o Kroužku Všeználek a to včetně velmi zajímavých fotografií mapujících jeho již téměř desetiletou historii. Odkaz na stránky Kroužku Všeználek naleznete v levém hlavním menu uprostřed na hlavní stránce webu obce Čachotín.

Aktualizovány byly také informace o činnosti Čachotínské farnosti a přidány fotografie ze Svatého přijímání, které proběhlo 30. 5. 2010. Odkaz na stránky Farnosti naleznete hned pod odkazem na Kroužek všeználků, tedy v levém hlavním menu uprostřed na hlavní stránce webu obce Čachotín.

Celý článek

CzechPOINT na OÚ Čachotín V PROVOZU!

Vložil: webmaster dne 31. 1. 2010 • 

Zahájen provoz pracoviště služby CzechPOINT na OÚ v Čachotíně.

Celý článek