Úspěšná kontrola hospodaření obce v roce 2013

Tak jako každý rok, i letos bylo hospodaření obce a vedení účetnictví podrobeno kontrole ze strany Krajské úřadu kraje Vysočina.

Tato kontrola proběhla v Čachotíně dne 13. 3. 2014 a za obec Čachotín jí byl přítomen starosta p. Rychlý a hospodářka p. Novotná. Stejně jako v minulých letech kontrola nezjistila žádné pochybení a nedostatky.

V následujících dokumentech máte možnost vidět zápis z provedené kontroly, který obsahuje i závěrečný účet obce za rok 2013 a poměrové ukazatele ekonomické „kondice“ obce.

Obnovená fotogalerie klubu Všeználků

Díky všímavosti Ivety Julišové se zjistilo, že při převodu webových stránek do nového systému a vzhledu se nepodařilo korektně převést webovou fotogalerii dětské klubu Všeználků 🙁

Naneštěstí se ztratila fotogalerie, ale ne fotografie, a proto se podařilo vše obnovit. Fotogalerie je tedy zpět a pokud chcete zavzpomínat na akce Všeználků, navštivte jejich fotogalerii.

V nejbližší době budou doplněny i aktuální fotografie.

Dětský karneval 2013 – fotogalerie

Je za námi další ročník tradičního dětského karnevalu, který pořádá SDH Čachotín. Pokud chcete vidět, jaký byl, podívejte se na fotografie.

Výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2012

V souvislosti s provedeným konečným přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi Ministerstva financí ČR  ze dne 12. 3. 2013, zveřejňuje starosta obce níže uvedené dokumenty:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čachotínke stažení zde

Výkaz plnění rozpočtu obce za rok 2012ke stažení zde

Výsledkem kontroly hospodaření byl závěr, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ (cit.) a „při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti“ (cit.).