Současnost

Starosta hasičů: Zdeněk Vacík

Velitel hasičů: Martin Tichý

 

Historie sboru

Vznik sboru dobrovolných hasičů v naší obci Čachotín je datován dne 25. ledna 1898. K zakládajícím členům se tehdy přihlásilo 16 mužů z naší obce.

Dne 25. února 1898 byla zakoupena první hasičská stříkačka za 1660 Korun.

Dne 24. března 1898 se místní SDH účastnil prvního zásahu při požáru v Dolní Krupé a v roce 1900 se účastnil hašení požáru v České Bělé. V dalších letech místní SDH vyjížděl téměř každý rok k požárním zásahům, ať už v naší obci nebo v obcích okolních v Jilmu, Raňkově a Rozsochatci.

V srpnu 1898 byla pod zvonicí u kostela na návsi postavena první hasičská zbrojnice, kde byla umístěna hasičská stříkačka a hasební vybavení SDH.

Sbor dobrovolných hasičů vybudoval v roce 1926 prostornější novou hasičskou zbrojnici v prostoru uprostřed návsi. Tato budova po několika rekonstrukcích slouží sboru dodnes.

V roce 1926 byly do sboru také přijaty první ženy a vznikl v Čachotíně ženské družstvo SDH.

V období mezi světovými válkami se SDH podílel na pořádání divadelních představení, hasičských bálu a s preventivním programem navštěvoval místní obecnou školu.

V roce 1936 se účastnili členové SDH slavnostního odhalení Pomníku obětem 1. světové války a otevření Kampeličky, kde stáli jako čestná stráž.

Dne 4. srpna 1935 byla objednána u firmy Smejkal ve Slatiňanech nová motorová stříkačka a hasební výzbroj za 24 600 Kč.

V dalších letech v období 2. světové války a několika letech potom dochází k utlumení činnosti SDH. V 60. letech 20. století dochází k obnovení činnosti SDH jak při hašení požárů, tak v pořádání kulturních akcí.

V listopadu roku 1972 se členové SDH Čachotín účastnili jako čestná stráž při slavnostním odhalení pomníku legionáře Josefa Sobotky v naší obci.

V říjnu 1983 zakoupil SDH novou motorovou stříkačku PS 12.

Od 70. let 20. století až do současnosti se SDH Čachotín účastnil pravidelně sportovních soutěží v požárním útoku konaných v okrese Havlíčkův Brod.

V 80. – 90. letech 20. století se SDH podílel na kulturním životě v obci. Každý rok pořádal taneční zábavy a pouťové zábavy, organizoval zájezdy po ČR i do zahraničí a zajišťoval promítání filmů pro děti i dospělé.

V roce 1988 při výročí 90. let od založení SDH vznikl v naší obci dětský oddíl SDH, který každoročně reprezentoval naši obec na soutěžích v požárním sportu.

V současnosti sbor funguje jako Jednotka SDH a podílí se na kulturních akcích v obci.