Zpracování osobních údajů

Obec Čachotín je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a s těmito údaji nakládá dle aktuálně platných legislativních požadavků.