Obec Čachotín je provozovatelem veřejného pohřebiště, ke kterému vydává řád veřejného pohřebiště (viz. příloha). Zde jsou uvedeny nejdůležitější body, které je nutné dodržovat:

1. Vždy je nutné nahlásit správci pohřebiště (na telefonním čísle 721 511 087 či osobně v úředních hodinách) uložení rakve nebo urny do hrobu, opravu hrobového místa a jakoukoli změnu v nájemní smlouvě (např. změna nájemce, jiné kontaktní údaje atd.)

2. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

5. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

6. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně (květin, okrasných keřů, stromů), bez jeho souhlasu.