Kontejner na plasty a nápojové kartony (žlutá barva)

Patří sem: sáčky, igelitové tašky, fólie, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, PET láhve a plastové nádoby (sešlápnuté), polystyren, výrobky z plastů, krabice od nápojových kartonů (džusů, mléčných výrobků, vína atd.), plastové obaly od drogerie, strečové fólie

Nepatří sem: obaly se zbytky potravin, od chemikálií a nebezpečných látek, novodurové trubky, podlahové krytiny, molitan, pryžové výrobky, obaly od olejů, videokazety, nápojové kartony se zbytky nápojů

 

Kontejner na papír (modrá barva)

Patří sem: kancelářský a balicí papír, sešity, papírové krabice (rozložené), noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, katalogy

Nepatří sem: dětské pleny, papírové kapesníky a ubrousky, uhlový (kopírák), pauzovací, voskový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, pořadače s kovovými komponenty

 

Kontejner na sklo (zelená barva = barevné sklo, bílá barva = bílé sklo)

Patří sem: skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulkové sklo, zavařovací sklenice, flakony

Nepatří sem: zrcadla, porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo, varné sklo, zářivky a výbojky, běžné žárovky, televizní obrazovky a monitory

 

Kontejner na bioodpad (hnědá barva)

Patří sem: tráva, seno, sláma a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, zbytky chleba, pečiva a obilnin, skořápky od vajec a ořechů, sedliny z kávy a čaje, čajové sáčky, piliny či jiný chemicky neošetřený dřevitý materiál včetně drobných ořezů z větví, popel ze dřeva, uschlé květiny, rostlinné zbytky z domácností, papírové kapesníky, utěrky, ubrousky a papírové sáčky, papíry použité při přípravě jídla

Nepatří sem: živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), chemické a nebezpečné látky, cizorodé látky (plasty, sklo, kovy, textilie), stavební materiály a sutě, uhynulá zvířata, vlhčené ubrousky, cigaretové oharky, směsný komunální odpad, hnůj, slepičí trus, zvířecí exkrementy

 

Kontejner na kovy (červená barva)

Patří sem: plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácnosti, hliníková víčka od potravin, alobal, kovové uzávěry od potravin, kovové obaly od drogerie a kosmetiky

Nepatří sem: obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami, plynové lahve, kabely a dráty, elektrozařízení, plechovky od barev, nápojové kartony (mléko, mléčné výrobky, džusy – patří do kontejneru na plasty)

 

Kontejner na oleje a tuky (černá barva)

Patří sem: použité kuchyňské – rostlinné tuky a ztužené jedlé tuky (vhazovat v uzavřených PET lahvích)

Nepatří sem: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny

 

KONTEJNERY PŘISTAVENÉ V OBCI ČACHOTÍN 2x DO ROKA (JARO, PODZIM – termín bývá uveřejněn v časovém předstihu)

 

Velkoobjemový kontejner

Patří sem: starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika (umyvadla, toalety, vany), staré lyže, cyklistická kola, velká zrcadla, kočárky, vysklené okenní rámy, železný šrot (bojlery) apod.

Nepatří sem: nebezpečný odpad – televize, ledničky, pračky, počítače, monitory, plechovky od barev a ředidel, nádoby od olejů, autobaterie, pneumatiky, zářivky, eternit, lepenka, stavební suť, stavební materiál a vše co se vybírá v kontejnerech v obci Čachotín

  

Svoz nebezpečného odpadu

S odpadem nutno vyčkat do příjezdu svozového auta – každý majitel si nakládá svůj odpad sám na svozový vůz!

Patří sem: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

 

Nejste si jisti, kam daný odpad patří? Nenašli jste ho uvedený v seznamu? Poradíme Vám na webových stránkách www.kamtovyhodit.cz