Záměr prodeje malotraktoru

Zastupitelstvo obce tímto zveřejňuje záměr prodeje travního malotraktoru Karsit K22/10HX z roku 2011.

Minimální nabídka 30 tis. Kč.

Nabídky v uzavřené obálce doručte na Obecní úřad Čachotín do 19:00 hodin dne 21.6.2022.

Nabídky budou vyhodnoceny ihned po uplynutí podací lhůty.

Jediným kriteriem pro posouzení bude nabídnutá cena.

Zájemci o koupi malotraktoru mají možnost si prohlédnout stroj dne 14.6.2022 v 18:30 před obecním úřadem.

Informace pro občany o povinnostech
pro používání kotlů na pevná paliva

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy.
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Další informace naleznete zde

Dodavatel poslední instance

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen.

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc.

Další informace, jak postupat v případě, že využíváte služeb „Dodavatele poslední instance“ naleznete zde.

Prosba o pomoc

Vážení spoluobčané,

všichni sledujeme rychlý a smutný vývoj událostí na Ukrajině a naše Charita odpovídá na první dotazy  s nabídkou ubytování rodin zasažených válkou na Ukrajině.  Dovolte mi prosím, poskytnout Vám informace, které byste i Vy mohli využít.  

Ubytování uprchlíků  a jejich zabezpečení  koordinuje Ministerstvo vnitra ČR, prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV ČR.  V  tomto okamžiku hledají kapacity pro prvních 5000 lidí, potřeba však bude narůstat.

Správa uprchlických zařízení MV ČR má zájem o větší celky, ale samozřejmě se tam mohou hlásit i občané, kteří mají možnosti přijmout lidi do svých domovů.

Níže Vám posílám odkazy na stránky, kde je k dispozici formulář, který je v případě, že by někdo byl ochotný  ubytování poskytnout, zapotřebí vyplnit.

Pokud máte ve své obci volné ubytovací prostory, které byste mohli rodinám poskytnout, prosím, pomozte.    

Ubytování pro ukrajinské rodiny | suz.cz   ubytovaniukrajina@suz.cz

Děkuji Vám všem za spolupráci, ať Vás Bůh provází 

Bc. Simona Tomanová

ředitel organizace

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sídlo: 580 01 Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188

Doručovací adresa: 580 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128

Tel. 777 736 060

Email: simona.tomanova@hb.hk.caritas.cz

www.charitahb.cz